ร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้
รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์ ทันที!

วันวิสาขบูชา

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

วันพืชมงคล

2 เมษายน 2567 วันรักการอ่าน

วันมาฆบูชา ปี 2567

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันวิสาขบูชา

วันสุนทรภู่ 2566

วันพืชมงคล 2566

พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566

สารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 42

วันมาฆบูชา

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เรื่อง วันอาสาฬหบูชา

เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่ 2565

วันวิสาขบูชา 2565

วันพืชมงคล 2565

2 เมษายน วันรักการอ่าน

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน

วันมาฆบูชา 2565

วันครู

วันเด็กแห่งชาติ

 

Scroll to Top