กศน.อำเภอเชียงของ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ณ สนามสอบ 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 2.โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 3.โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก