นโยบายความเป็นส่วนตัว

กศน.อำเภอเชียงของ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ไม่มุ่งหวังสร้างผลกำไร ไม่มีโฆษณาแอบแฝง และปลอดภัยสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต