แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ภาษาไทย พท31001
2.วิทยาศาสตร์ พว31001
3.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002
4.ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034
5.การทำนา อช02001
6.ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว พต32006

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.ทักษะการเรียนรู้ ทร31001
2.ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001
3.ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001
4.ศิลปศึกษา ทช31003
5.การเงินเพื่อชีวิต สค32029
6.การป้องกันการทุจริต สค32036
7.กัญชาและกัญชงศึกษา ทช33098

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.คณิตศาสตร์ พค31001
2.ทักษะการขยายอาชีพ อช31002
3.สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002
4.สังคมศึกษา สค31001
5.การใช้พลังงานไฟฟ้า พว32023
6.อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ สค02037
7.กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ สค02038
8.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สค32027

แผนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(คลิกที่รายวิชาเพื่อเข้าสู่บทเรียน)

รายวิชา รหัสวิชา
1.พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003
2.เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001
3.การพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน สค31003
4.การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ สค32032
Scroll to Top