คลิปน่าดู

 


สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปี 2566 

 


ความฝันอันสูงสุด 

 


ฟ้อนบวงสรวงเจ้าน้อย@เชียงของ

 


คู่มือการประเมิน ศรร.

 


ภาพการประเมิน ศรร.

 


นวัตกรรม “เชียงของNFE”

 


ประกาศเจตนารมณ์สุจริต

 


Tobe Number One

 


ปฐมนิเทศออนไลน์

 


มัคคุเทศก์น้อย

 


ปฐมนิเทศ

 


ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


ถวายเทียนพรรษา

 


งดเหล้าเข้าพรรษา

 


สถานศึกษาคุณธรรม

 


การใช้งาน Zoom-Meeting

 


วิธีใช้งาน Google Classroom

 


วิธีการสมัคร G-mail

 


ทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย

 


ผ้าปักลายเย้า

 


การเลี้ยงผึ้ง

 


เทียนส่องป่า-จิตวิญญาณครูดอย

 


การสร้างคิวอาร์โค๊ด

 


มุทิตาจิต 

 


ครูดอยออกรายการสายใย กศน.

 


จุลกฐิน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย เชียงของ

 

ครูดอย-ETV (6) 

 

ครูดอย-ETV (5) 

 

ครูดอย-ETV (4) 

 


ครูดอย-ETV (3) 

 


ครูดอย-ETV (2)

 


ครูดอย-ETV (1)

 


วิถึครูดอย

 


บ้านมะหินกอง

 

คำกล่าวไหว้ครู
Scroll to Top