นักศึกษาสามารถเข้าดูกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และกำหนดการสอบได้ที่นี่

Scroll to Top