กศน.อำเภอเชียงของ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 หรือสมัครทางออนไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค๊ด