แบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ทันที

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์
>> ร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกที่นี่ : https://forms.gle/oCdpyAogP6KNuqLk9
ตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ทันที (จำกัดวันละ 1,500 คน)
>> มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ศึกษา ก่อนทำแบบทดสอบ
>> หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อแอดมินเพจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ได้เลยค่ะ
>> เพราะการอ่าน สร้างการเรียนรู้ << มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ
ร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565