นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้ท่านทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวม รวมถึงวิธีที่ท่านจะเข้าถึง และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน สร้างบริการหลายอย่างทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์เพื่อให้บริการ แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไป โดยบริการของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน มีบนแพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้

 • เว็บไซต์ของสถานศึกษา http://crinfe.com/jareanmaungnfe/
 • โมบายแอฟพลิเคชั่น (Mobile Application) “ศกร.ตำบลเจริญเมือง”
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ และ Application “ศกร.ตำบลเจริญเมือง”  ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ และ Application “ศกร.ตำบลเจริญเมือง” ดังนี้

 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และApplication
 • เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์ และApplication
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และApplication

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน จัดเก็บ

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ Application การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และApplication ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
 • เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • ภาพถ่ายบุคคล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication
 • ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/nfesanklang/home?authuser=0

เว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และApplication มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และApplication สามารถปฏิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และApplication สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ http://crinfe.com/jareanmaungnfe/ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • E-mail : maefa.nfe@gmail.com

จัดทำนโยบายโดย ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเจริญเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน

Scroll to Top