กศน.อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด” เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ รวม 30 คน จัดกิจกรรมปฏิญานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเดินรณรงค์ต้อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเชียงของScroll to Top