ประกาศ

ข่าวสารทางราชการ ทดสอบการอัพข่าว29/9/2565

ดูตารางสอบได้ที่นี่

กศน.อำเภอเชียงของ จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 โดยนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ สามารถดูตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ได้ตามลิ้งค์ http://bit.ly/3m9abpR 

การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟ

http://www2.dnp.go.th/gis/FDRS/FDRS.php

การพัฒนาระบบแจ้งระดับชั้นอันตรายของไฟสำหรับประเทศไทยตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อสนับสนุนการจัดการและควบคุมไฟป่า

 

 

 

ขอเชิญตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นด้านประชาภิบาล

กศน.อำเภอเชียงของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล) ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoWXT0NW8yYaWFYKf0-2kICKcetSSZpxp_WPRG6ATy3Zianw/viewform

กีฬา กศน.ภาคเหนือ 2566

กศน.อำเภอเชียงของ นำนักกีฬา นักศึกษา ครู และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน กศน.ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต

ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พร้อมทั้งรับรางวัลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

กศน.อำเภอเชียงของ รับรางวัลจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประจันทร์ อินประสงค์ มอบหมายให้ครูเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอเชียงของ รับรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติราชการระดับดี OPS MOE Award ประจำปี 2565 จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอรรถพล สังขวาสี 1 ใน 19 รางวัล (1ใน4 สถานศึกษา กศน) จากผลงาน Application “เชียงของNFE” เรียนรู้ออนไลน์กับ กศน.อำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กีฬาโซนอิงดอย 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโซนอิงดอย 2566 ประกอบด้วย กศน.จังหวัดเชียงราย, กศน.จังหวัดพะเยา, กศน.จังหวัดแพร่ และ กศน.จังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ศึกษาดูงาน ศรร.

นายภูดิศ เผ่าเรือน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นำครูและบุคลากร กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเชียงของ โดยมี ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ พร้อมคณะทำงาน นำเสนอข้อมูลแนวทางการรับการประเมินเพื่อเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ