ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ รวม 5 ท่าน เข้าร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการจัดงานสานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 ก.ค 2566 ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ นำอาสายุวกาชาด และ คณะครู จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตาม โครงการบริจาค อวัยวะ โลหิตและดวงตา ของ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ เพื่อปฎิบัติงานจิตอาสาให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูวารุณี ชื่นตา เข้าร่วมการประชุมสัญจรผู้บริหาร สกร.จังหวัดเชียงราย พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ของ สกร.อำเภอเชียงแสน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
นักศึกษากลุ่มโซนอำเภอลุ่มน้ำอิง
จำนวนรวม 152 คน

พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2566
ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก อำเภอเชียงของ

ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูและนักศึกษา เข้าร่วมค่ายลูกเสือจิตอาสา “งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย” ณ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

To Be Number One

จดหมายข่าว พฤษภาคม 2566

ทุนการศึกษา รอบ 2/66

Scroll to Top