วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมโขง

 

Scroll to Top