วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บรรณารักษ์ปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง

Scroll to Top