ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูและนักศึกษา เข้าร่วมค่ายลูกเสือจิตอาสา “งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย” ณ พุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top