วันที่ 8 มกราคม 2567 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวกาญจนา วงศ์ชัย ครูอาสาสมัคร กศน. ประชุมร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของในการเตรียมการจัดงานข่วงวัฒนธรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2567 โดยมี นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย/ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม

 

Scroll to Top