ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูวารุณี ชื่นตา เข้าร่วมการประชุมสัญจรผู้บริหาร สกร.จังหวัดเชียงราย พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ของ สกร.อำเภอเชียงแสน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top