วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางโสภา กายสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นายอดุลย์ อินนันใจ ครู กศน.ตำบลริมโขง และคณะครู สกร.อำเภอเชียงของ นิเทศติดตามบ้านหนังสือชุมชน และหมุนเวียนหนังสือให้บริการการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ประจำตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top