วันที่ 16 ตุลาคม 2566 รับมอบหนังสือบริจาคในการดำเนินโครงการบรรณสัญจร จากคุณวรลักษณ์ โมสิกรัตน์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมอบหนังสือราชการให้กับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อขอรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

Scroll to Top