วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top