กศน.อำเภอเชียงของ นำนักกีฬา นักศึกษา ครู และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน กศน.ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

Scroll to Top