สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโซนอิงดอย 2566 ประกอบด้วย กศน.จังหวัดเชียงราย, กศน.จังหวัดพะเยา, กศน.จังหวัดแพร่ และ กศน.จังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไป เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top