วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังนำลูกเสือ กศน. และนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเชียงของ และระเบียงริมโขง ท่าผาถ่าน

Scroll to Top