วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ มอบหมายให้นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ชั้น 2

Scroll to Top