กศน.อำเภอเชียงของ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านทุ่งนาน้อย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

Scroll to Top