นายประจันทร์ อินประสงค์ มอบหมายให้ครูเจษฎา ธำรงค์ประดิษฐ์ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอเชียงของ รับรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติราชการระดับดี OPS MOE Award ประจำปี 2565 จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านอรรถพล สังขวาสี 1 ใน 19 รางวัล (1ใน4 สถานศึกษา กศน) จากผลงาน Application “เชียงของNFE” เรียนรู้ออนไลน์กับ กศน.อำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top