Latest Past Events

จิตอาสา big cleaning day

 บุคลากร กศน.อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ณ บริเวณ เทศบาลเวียงเชียงของ ตลาดสด ถนนสายหลัก หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ และชุมชนในอำเภอเชียงของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

สอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กศน.อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-net ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีการคัดกรองผู้เข้าสอบ ครู คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งยังได้จัดเตรียมให้ทุกคนสวมใส่แมสก์ สวมใส่ถุงมือ ตลอดเวลา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564