ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" โดยจัดประกวด "สุดยอดนักอ่านชาวตลาดเชียงของ" สร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดปี 2564
   
งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเชียงของ เข้ารับการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 (อ่านรายละเอียด)
   
ตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต โซนลุ่มน้ำอิง วันที่ 19-24 ธันวาคม 2563 โดยนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ เป็นตัวแทนของกลุ่มโซน ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป (ชมภาพ)
   
เมื่อวันที่ 17-ธ.ค.-63 ; ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนปาร์ค อินน์ เชียงราย (ชมภาพ)
   
เมื่อวันที่15-ธ.ค.-63 : ผอ.ประจันทร์ อินทร์ประสงค์ นำบุคลากร กศน.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 2564 สู่การปฏิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ชมภาพ)
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำหนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆ ไปให้บริการการอ่านแก่เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมงานกาดนัดคนดนตรี และกิจกรรมทำตุ้มหูและสร้อยแขนจากลูกปัดที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ (ภาพกิจกรรม)
   
กศน.อำเภอเชียงของ และ กศน.อำเภอขุนตาล เข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน กศน. ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 โดยมีนายวรภัทร เขียวดี ผอ.กศน.อำเภอป่าเเดด เป็นวิทยากรให้ความรู้ (อ่านต่อ)
   
ครูกาญจนา วงศ์ชัย นำ รมช.ศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ์ เข้าเยี่ยมชมบูธ OOCC กศน.จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าตรวจราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 (อ่านต่อ)
 
อ่านข่าว ม.ค.64 อ่านข่าว ธ.ค.63 อ่านข่าว พ.ย.64