ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำสิ่งของบริจาคจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนอำเภอเชียงของ เข้าร่วมคาราวาน มอบความสุขแก่พี่น้องชนเผ่าบนดอย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในโครงการ "ศคส" ศึกษาธิการส่งความสุขประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564
   
คณะครูเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การทำดอกไม้จากกระดาษสา ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำคณะครู กศน.อำเภอเชียงของ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2564 ณ กศน.อำเภอเทิง
   
นายวิเศษ พลชนะ ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กศน.อำเภอเชียงของ โดยได้เข้าศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทอผ้าไทลื้อ ณ พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ บ้านศรีดอนชัย และภูมิปัญญาทอผ้าไทลื้อ บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
 
อ่านข่าว ม.ค.64 อ่านข่าว ธ.ค.63 อ่านข่าว พ.ย.64