วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ มีผู้ได้รับหนังสือไปอ่าน จำนวน 55 คน

Scroll to Top