วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันพุธ บ้านสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด รวมทั้งแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.อำเภอเชียงของ ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วย
Scroll to Top