กศน.อำเภอเชียงของ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ณ สนามสอบ 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
2.โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
3.โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Leave a Comment

Your email address will not be published.