วันที่ 4 มกราคม 2567 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมแลกของขวัญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top