วันที่ 20 ธันวาคม 2566 การจัดกิจกรรม “ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” หลักสูตรการทำพวงกุญแจดอกไม้จากผ้า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบุญเรือง

Scroll to Top