ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำครูและบุคลากร สกร.อำเภอเชียงของ รวม 5 ท่าน เข้าร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการจัดงานสานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top