วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยนำหนังสือและวารสารไปหมุนเวียนให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมหนังสือดีแจกฟรีให้ชาวตลาด มีผู้ได้รับหนังสือ จำนวน 22 คน ณ ตลาดสดท่ารถเมล์ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top