วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย A & R (กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP) รับมอบเครื่องสางเส้นใยสับปะรดและเรียนรู้การใช้งานเครื่องผลิตเส้นด้ายจากพืชเส้นใยยาวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top