สกร. อำเภอเชียงของ เปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมัครได้ที่ ศกร.ตำบล ศศช. สกร.อำเภอ หรือสมัครทางออนไลน์ ตาม QR Code

 

Scroll to Top