วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย นางสาวพรพรรณ ชัยมูลมั่ง ครู กศน.ตำบลศรีดอนชัย และนางจุฑามาศ ธรรมวงศ์ ครู ศศช.บ้านห้วยสา

Scroll to Top