วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 ณ หอประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก

Scroll to Top