วันที่ 24 ก.ค 2566 ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ นำอาสายุวกาชาด และ คณะครู จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตาม โครงการบริจาค อวัยวะ โลหิตและดวงตา ของ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ เพื่อปฎิบัติงานจิตอาสาให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top