กศน.อำเภอเชียงของ นำลูกเสือเข้าถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บิดาแห่งลูกเสือไทย เนื่องในวันวชริราวุธ ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ หลังจากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 

Scroll to Top