ผอ.ประจันทร์ อินประสงค์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พร้อมทั้งรับรางวัลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

Scroll to Top