กศน.อำเภอเชียงของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล) ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoWXT0NW8yYaWFYKf0-2kICKcetSSZpxp_WPRG6ATy3Zianw/viewform

Scroll to Top