วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะครู สกร.อำเภอเชียงของ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนำวารสารความรู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพไปให้บริการการอ่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมทำดอกไม้จากเศษผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน

Scroll to Top