ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประจันทร์ อินประสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนางวารุณี ชื่นตา ครูผู้ช่วย และนางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ไร่เคียงดอยรีสอร์ท ตำบลนางแลใน จังหวัดเชียงราย

 

Scroll to Top