วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงาน สกร. จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 – 2570) ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายสุรพล  วงศ์หวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุม

Scroll to Top